Miljø. Sikkerhed.
Altid i højsædet.

Miljø og sikkerhed er vigtigt

Miljø og sikkerhed i højsædet

Vi skal passe på hinanden - og vores omgivelser

Vi tager hånd om vores ansatte og ønsker at være en god arbejdsplads både socialt, fysisk og psykisk.

Derfor har vi konstant fokus på at passe på. På os selv, på hinanden, på miljøet, på klimaet, på fremtiden. Sikkerheden skal være i top på byggepladser, og vi gør alt for at undgå arbejdsulykker gennem kurser og uddannelse – og altid ved at bruge vores sunde fornuft.

Vores miljø- og sikkerhedspolitik betyder, at vi udelukkende anvender godkendte materialer, stoffer, værktøj og øvrigt udstyr. Vi går meget op i korrekt anvendelse og instruktion, herunder deltagelse i fx stilladskurser.

Hos os er træ ikke bare træ. Vi benytter i videst muligt omfang certificeret træ (FSC). Det er din sikkerhed for, at træet kommer fra ansvarlig skovdrift, og at der bliver plantet et nyt træ, hver gang der fældes et. Derudover tages også et socialt ansvar over for de mennesker og dyr, der lever i og omkring skovene, så diversiteten bevares.

Affald er en værdifuld ressource. Når vi bortskaffer affald – fx i forbindelse med renovering eller efter et nybyggeri – er sortering og korrekt håndtering vigtig for os. Jo bedre vi er til at sortere, des mere kan genanvendes eller indgå i et nyt kredsløb.

Tilsvarende følger vi naturligvis alle foreskrifter for arbejde med farlige stoffer og asbestholdigt materiale – vi uddanner os løbende på kurser i bl.a. miljøregler. For hverken mennesker, natur eller miljø skal udsættes for fare.

Vil du vide mere, så kontakt os.